Loading...
ARTICLES2018-11-27T21:01:38+01:00

Desconstruir per tornar a ser.

Tots els articles

República és una paraula buida

«RES PUBLICA», cosa pública. Aquest n’és el significat descriptiu, neutre, sense característiques. Tot allò que es refereix a les relacions i gestió [...]

Polítics que són presos

Cap català hauria de ser pres pel fet de ser-ho i actuar-hi. Però avui hi ha presos catalans que podem qualificar de consciència, com els Jordis o e [...]

Forgem Barcelona

El primer que cal per a ser lliure és pensar i actuar com si ja ho fóssim. I cada vegada hi ha més catalans i barcelonins que ho fem. Barcelona és g [...]

Cap, Casal i Capital

Barcelona és capital d’Estat, des de l’any 988. Aquest Estat va ser ocupat militarment el 1714, debolides les institucions i negada la sobirania nac [...]

Tornar a Ser

La nostra estructura administrativa i de govern, herència de la ocupació borbònica, no és apta per un país en xarxa, és centralista i de control del [...]

Estructura d’Estat

Canviar les regles del joc és canviar la pròpia estructura del estat, per això cal començar canviant la que actualment pateix el Principat de Catalu [...]

Go to Top